فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها درباره عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: طبق قانون و ماده ۱۳۷ و ماده ۱۳۰ و اساسنامه ای که برای شورای عالی کار نوشته اند، شورای عالی کار باید ماهیانه حداقل یک جلسه تشکیل دهد. متأسفانه از اوایل سال تا کنون تنها ۳ تا جلسه داشته اند که ۲ جلسه آن به درخواست نماینده کارگران در راستای عقب افتادگی مزدی کارگران بوده است.

توفیقی اظهار داشت: با وجود اینکه درخواست کارگران عقب افتادگی مزدی کارگران بود، اما در دستور جلسه دست بردند و دستور جلسه را بررسی وضعیت اقتصادی کردند. در صورتی که شورای عالی کار وجاهت کار قانونی برای اوضاع اقتصادی را ندارد. ۹ماه از سال گذشته است و ۶ جلسه شورای عالی کار طلبکار هستیم. در آخرین جلسه کمیته دستمزد نامه کتبی به امضای سه نماینده اصلی کارگران در شورای عالی کار به دبیرخانه شورای عالی کار ابلاغ شده است که در اسرع وقت تشکیل جلسه فوری و اضطراری داده می شود.

این موضوع نیز مطابق نص صریح قانون به امضای سه نماینده اصلی شورای عالی کار می رسد باید وزارت کار در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها افزود: نمایندگان کارگری هرگز ورود به بحث دستمزد ۹۸ نمی کنند تا تکلیف عقب افتادگی مزدی ۹۷ تعیین تکلیف شود. اینکه برخی از نمایندگان کارفرمایان افزایش مزد ۹۷را منتفی می دانند وجاهت قانونی ندارد، در حال حاضر بهشت کارفرمایان است. نه کسی نرخ آنها را کنترل می کند،نه کسی نظارت می کند ببنید تولید کنندگان با چه دلاری خرید کرده اند.

سود بسیار زیادی دارند. تا آذر ماه ۹۷ حدود رشد ۵۸درصدی داشتیم، اما هیچ کس اعلام نکرد، اما همین که قرار است در چند ماه آینده ۱۰ درصد قیمت لبنیات ارزان شود، چندین بار اعلام کرده اند. قرار است در آینده قیمت لبنیات ارزان شود که چندین بار اعلام کرده اند اما قیمت لبنیات هیچ تغییری نکرده است. اما هیچ فردی نمی گوید قیمت لبنیات ۵۸ درصد گران شد حالا که قرار است ۱۰درصد ارزان شود همه اعلام می کنند. چون در لبنیات قدرت احتکار وجود ندارد، می خواهند قیمت لبنیات را ۱۰ درصد ارزان کنند. چرا بقیه مواردی که گران شده ارزان نمی کنند؟!!

توفیقی بیان کرد: باید در صورتی که سه نماینده از۹ نماینده شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار را اعلام کردند، جلسه شورای عالی کار باید برگزار شود. در نامه ای که برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم نه تنها ۳نماینده بلکه تمام نمایندگان تشکل های کارگری امضا کردند.

تمام نمایندگان تشکل های کارگری در حمایت از ۳نماینده اصلی شورای عالی کار این نامه را امضا کردند.درخواست جلسه فوری شورای عالی کار کردند که طبق قانون باید تشکیل شود. تا مزد ۹۷ تعیین تکیلف نشود و کسی متولی این عقب افتادگی مزدی دستمزدی نشود و این سودی را که در این آشفته بازار ۸ ماهه گذشته هم دولت و هم صنعتگران و هم سوداگران نبرده اند به هیچ ورود به مزد ۹۸ منطقی نیست.