عکسی از ورود اولین خانم‌های ایرانی به دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ (۱۹۴۶ میلادی) با حضور استاد ملک‌الشعراء بهار!

DaLz5DSX4AA0Wxp