سیما فردوسی روز پنجشنبه در دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: امروز بانوان برای توسعه فرهنگ در جامعه نقش مهمی دارند و در توسعه اقتصاد هم نقش آنها به خوبی دیده می شود اما در بحث مدیریت اقتصاد در خانواده نیز می توان این نقش آنان را مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: تعیین اولویت های زندگی، توازن بین دخل و خرج ، جلوگیری از مصرف گرایی در مدیریت اقتصاد در خانواده به عنوان نقش های اصلی بانوان به شمار می رود و اینها منجر به این می شود که ما بتوانیم شیوه زندگی را تغییر دهیم که البته تغییر شیوه زندگی بدون حضور فعال زنان و نقش مدیریتی آنها در خانواده میسر نیست.

فردوسی ادامه داد: همچنین باید موضوع توسعه پایدار را مدنظر داشته باشیم و به سمت توسعه پایدار پیش برویم و توسعه پایدار یک فرایند است و مردم باید از سرمایه های نسل آینده برای رسیدن به توسعه پایدار به خوبی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: امروز جامعه نیازمند افراد خلاق و مسئولیت پذیر است و حتی از دیدگاه بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان باید به سرمایه های انسانی به عنوان بالاترین سرمایه در کشور توجه کنیم. نباید سرمایه های انسانی هدر رود.

وی ادامه داد: نقش همه بانوان شاغل در بهبود وضعیت کشور و تحکیم خانواده ها در کشور بسیار تاثیرگذار است و زن خانه دار هم می توانند جایگاه خوبی برای خانواده خود داشته باشد و محیط زندگی شان آنقدر آرامش داشته باشد تا فضا را برای تحول آماده کند، البته نقش زنان به ویژه زنان شاغل که در چرخه اقتصاد موثر است؛ اما بانوان خانه دار هم کارشان باارزش است و اگر نیروی انسانی با عزت نفس و توانمندی را تحویل جامعه دهند بزرگترین سهم را در جامعه ایجاد می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی کنگره ملی زنان موفق ایران، وی ضمن اعلام محورها و اهداف برگزاری این کنگره ملی یادآور شد: این کنگره متعلق به زنان موفق ایران است. ۲۴۴ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که مقالات برتر انتخاب شدند.