هنوز سفر سیاسی تولیت آستان قدس به لبنان پایان نیافته بود که سخنگوی ارتش اسرائیل در یادداشتی نه به عبری که به عربی مقامات لبنان را از نفوذ ایران در این کشور بیم داد.

 

 «رونین منلیس»، فرصت سفر رئیسی را مغتنم شمرد و بر آتش سیاست ایران هراسی دمید تا دولت لبنان را تحت تاثیر قرار دهد، بخصوص آنکه لبنان در معرض تحولات اساسی قرار دارد.

 

حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقد این سفر ابراهیم رئیسی شده است. به گفته نماینده ایلام اگرچه هزینه مالی این سفر اندک بوده اما از لحاظ سیاسی هزینه سنگینی بر منافع ملی تحمیل کرده است.

 

جلال میرزایی گفت: مقامات مسئول در حوزه سیاست خارجی مجاز به انجام چنین سفرهایی هستند و کسی انتظار ندارد دیگر مقام‌ها دست به چنین سفرهایی بزنند. چراکه به اعتقاد او این سفرها نه‌ تنها دستاوردی برای کشور ندارد، که صرفاً منجر به ایجاد هزینه می‌شود.

 

اگرچه میرزایی سفرهای اخیر تولیت آستان قدس و سفرهایی از این دست را به بهانه حمایت از محور مقاومت دانست، اما به گفته او باتوجه به آن‌که این سفرها صرفاً منجر به تحریک طرف مقابل می‌شود، عملاً دستاوردی برای محور مقاومت ندارد.

 

آنطور که میرزایی می گوید کمک به محور مقاومت باید هوشمندانه باشد و نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که منجر به ایجاد هزینه برای خودمان و محور مقاومت شده و رفتارمان دستاوردی نیز به همراه نداشته باشد.