اما در روزهای اخیر از زبان یکی از عالی ترین مقامات قضایی در تقبیح بی حجاب شدن چند خانم در سطح تهران شنیدم که :

« اگر اعتقادی هم به حجاب ندارید لااقل قانون را مراعات کنید. در مجموعه ۸۰ میلیونی کشور اکثریت قریب به اتفاق زنان ما چادر یا حجاب درست دارند... »

با ادامه گفتار ایشان کاری ندارم که این دسته از بانوان را نادان و تحریک پذیر خوانده اند لکن فکرم متمرکز شده است به این جمله شادی بخش که « اکثریت قریب به اتفاق زنان کشورم که چادر یا حجاب بر سر دارند» ! این یعنی :

۱- تبلیغات دشمنان در زنان و دختران ایران زمین اثر نگذاشته است

۲- ماهواره و فضای مجازی بلای جان ملت نشده است

۳- صاحبان تریبون های رسمی نگران حجاب زنان و دختران نباشندزیرا اکثریت قریب به اتفاق نمره قبولی دارند

۴- روحانیت و حوزه های تبلیغ دین در پایبند کردن زنان و دختران کشورم موفق بوده اند .

۵- چون اکثریت قریب به اتفاق زنان و دختران کشورم محجبه هستند دیگر نگران پسران و مردان هم نشویم که تحت تآثیر بی حجابی و بدحجابی زنان منحرف شوند

۶- افرادی که خشکسالی زاینده رود و دریاچه ها و مرداب ها و آب های زیر زمینی را ناشی از بی حجابی زنان و دختران می دانند و برای آن نعره ها سر می دهند باید دلیل و هدف دیگری را نشانه بگیرند چون خلاف واقعیت را دیده اند و جامعه زنان ما ازاین گونه تهمت ها مبری هستند.

اما و اما ...

چیزی که باورش برایم راحت تر از گفته های مقام محترم قضایی است این است که شاخص ها و حد و قاعده و حساسیت ها نسیت به حجاب اجباری تغییر و کاهش پیدا کرده است نه اینکه اکثریت قریب به اتفاق چادری و یا باحجاب هستند ونمی دانم این رقم را ایشان چگونه و از کجا و با چه روش گزارش گیری به دست آورده است؟

کاش آنروز که فرمان اجباری شدن حجاب صادر شد ، فرصت از دست نمی رفت و حضرات آیات مرحوم منتظری و شهید مطهری و استاد محمدرضا حکیمی می توانستند قبل از ابلاغ فرمان از طریق رادیو با بنیانگذار جمهوری اسلامی صحبت می کردند .

در خاطرات استاد حکیمی آمده است که با شهید مطهری رفتیم قم منزل آیت الله منتظری که سه نفری برویم منزل امام خمینی که در مورد آفات حجاب اجباری صحبت کنیم چون شنیده بودیم امکان اعلام آن وجود دارد ضمن اینکه هر سه نفر متفق القول بودیم در این زمینه و قرارشد فردا با امام دیدار کنیم که همان روز فرمان اجباری شدن حجاب اعلام شد و دیگر کاری نتوانستیم بکنیم .

این گونه شد که بعد از چهل سال شرایط کنونی مورد قبول شده است و برگشتیم جای اول. ولی با هزینه ای غیر قابل توصیف. کاش زودتر از این ها بیدار می شدیم و مردمان را با عینک خوش بینی و زیبابینی نگاه می کردیم و باعث ایجاد گسل وحشتناک کنونی بین حاکمیت و مردم نمی شدیم ودشمنان این مرز و بوم هم نا امیدانه در لاک خود فرو می رفتند و مردم با آرامش و امیدواری زندگی خود را پشت سر می گذاشتند و همدلانه همراه همیشگی کشور و دولتشان می ماندند.

دکتر مرتضی بهشتی، حقوقدان - پژوهشگر