موسسه «استاندارد اند پورز» در بیانیه خود در این رابطه نوشت: «این ارتقا منعکس‌کننده واکنش احتیاطی در سیاست‌های روسیه است که به این اقتصاد اجازه داد خود را با کاهش قیمت کالاها و تحریم‌های بین‌المللی منطبق سازد.» موسسه فیچ نیز درباره تصمیم خود اعلام کرد‌: «چشم‌انداز مثبت، منعکس‌کننده پیشرفت مداوم در تقویت چارچوب سیاست‌گذاری‌ها است که انعطاف‌پذیری در نرخ ارز سنگ بنای آن محسوب می‌شود.» فیچ افزود:‌ «این ترکیب سیاست‌گذاری موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان می‌شود و در کنار تقویت ترازنامه‌های خارجی و مالی، مقاومت بیشتر این اقتصاد در برابر شوک‌ها را در پی خواهد داشت.»