ولی ملکی درباره اعتراض مشتریان مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده، تاکید کرد: اگر در قرارداد عبارت «به قیمت روز» قید شده باشد خودروسازان باید قیمت خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از محاسبه‌ بهره پول واریزی هنگام ثبت‌نام، باقی مبلغ از خریداران اخذ شود. وی با بیان اینکه اگر شرکت‌های خودروسازی، خودرو داشته باشند اما در موعد مقرر به خریداران تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در‌صورتی‌که در قرارداد پیش‌فروش خودرو عبارت «به قیمت روز» درج نشده باشد، شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند. وی افزود: اگر در قرارداد عبارت «قیمت به روز» قید شده باشد، منظور قیمت خودرو در زمان تحویل است؛ به‌عنوان مثال اگر موعد تحویل آبان باشد اما خودروساز به تعهدش عمل نکند، قیمت خودرو باید براساس همان ماه (آبان) محاسبه شود. وی با اشاره به کاهش تولیدات شرکت‌های خودروسازی در ماه‌های اخیر، بیان کرد: عدم تحویل به‌موقع قطعه، نبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، مشکلات ثبت‌سفارش و... دست به دست هم داد و باعث کاهش تولید خودروسازان یا تاخیر در تحویل محصولات شد.