عباس جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین اخبار از شرکت‌هایی که به پیش‌فروش خودرو اقدام می‌کنند، افزود: در مورد پرونده‌ خودروهای وارداتی، یک پرونده از بندرعباس به دادگاه ارجاع و تکمیل تحقیقات آن به تهران اعلام شده است که ظرف چند روز گذشته در این مورد، مدیر شرکت ایرتویا و یکی از کارکنان گمرک دستگیر شده و تحقیقات پرونده در حال انجام است. دادستان تهران اضافه کرد: در مورد پرونده واردات خودرو که مربوط به ۶ هزار و اندی خودرو است نیز دو نفر دستگیر و تحقیقات وارد فاز جدیدی شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۱۷ پرونده مربوط به پیش‌فروش خودرو وجود دارد که در این بین، نگین خودرو (آفتاب) چهل میلیارد تومان ادعا و ۳ هزارو ۵۱۹ نفر شاکی، پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی و ۶۳۵ شاکی، آرمان پرشین پارس ۹ متهم و ۹۳۰ شاکی، رامک خودرو ۱۱۵ شاکی، رهنورد (مفتاح رهنورد) هزار و ۲۶۷ شاکی، عظیم خودرو ۲۲۰ میلیارد تومان ادعا و کیمیا خودرو ۱۰۰ نفر شاکی را به خود می‌بیند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگی نظارت کند؟ چرا باید این شرکت‌ها بی‌محابا خودرو پیش‌فروش و سبب تجمع مشتریان شوند؟ مگر قوه‌قضائیه در تحریک مردم برای خرید خودرو نقش داشته است که هم‌اکنون باید جوابگوی مشتریات معترض کف خیابان باشد؟ مگر به این راحتی می‌توان حق مردم را در خیلی از این شرکت‌ها نادیده گرفت؟ جعفری دولت آبادی تاکید کرد: در این شرایط، هر شرکتی آگهی پیش‌فروش خودرو داد، باید مسوولان سراغش بروند و تحقیق کنند که آیا مجوز دارد یا ندارد؟

وی در نهایت تاکید کرد: چندی پیش با یکی از متهمان واردات خودرو که دستگیر شده، صحبت کردیم و وی گفت در خانه‌اش ثبت‌سفارش می‌کرده است.