این عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه باید در نظر بگیریم که نمی‌توان استانداردها را بر روی کاغذ و دستوری اعمال کرد، گفت: باید روی پروسه‌ها و خطوط تولید استانداردها را اعمال کنیم، محدودیت‌ها و شرایطی که برای خودرسازان به‌وجود آمده می‌تواند مانع از اعمال استانداردها شود.نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس با اشاره به اینکه درصورتی‌که اعمال استانداردها باعث کاهش تیراژ تولید کنونی شود شوکی جدید بر بدنه اقتصاد وارد و ایجاد نوسان می‌کند، ادامه داد: اقداماتی از سال گذشته در اعمال استانداردهای ۸۵‌گانه ازسوی خودروسازان صورت گرفته، اما به‌دلیل وجود محدودیت‌ها تاکنون کافی نبوده است. این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه در‌صورتی‌که در مسیر تولید خودرو کشور محدودیت‌هایی وجود نداشت اعمال استانداردها به نحو بهتری انجام می‌شد.