در نهایت، هیات‌وزیران در جلسه ۲۷ تیر ماه امسال، موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد تا مهلت ورود خودرو به کشور به ۶ ماه افزایش یابد. در متن تصویب‌نامه هیات‌وزیران آمده «به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص شرایط ترخیص خودرو‌های سواری دارای ثبت‌سفارش معتبر در زمان ورود خودرو تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.» در ادامه این تصویب‌نامه عنوان شده عبارت «تا سه ماه» (مهلت قبلی برای ورود خودرو به کشور) به «شش ماه» اصلاح می‌شود.