بهبود چشم‌انداز صنعت خودروی جهان

در بریتانیا انتظار می‌رود نااطمینانی‌های مربوط به «برگزیت» بر مخارج مصرف‌کنندگان اثرات منفی بگذارد. مودیز در ارزیابی جدید خود همچنین نرخ رشد فروشی که لازمه چشم‌انداز باثبات است را از بازه ۲ تا ۵ درصد به یک تا ۳ درصد کاهش داده است. دلیل این کاهش، سوددهی بالا و جریان نقدی قدرتمند شرکت‌های خودروساز اعلام شده است. به پیش‌بینی این نهاد، در سال ۲۰۱۸ کاهش فروش خودروی بازار آمریکا نیز بهبود خواهد یافت. در این باره پیش‌بینی شده است خودروسازان بیش از ۹/ ۱۶ میلیون دستگاه خودروی سبک در آمریکا در سال ۲۰۱۸ به فروش برسانند.