هر جایی بروید هم آدم‌های باهوش دارد؛ هم احمق

حالا خب خیلی آسان است این حرف را بزنم، برای اینکه تقریبا همه مردم دنیا متوجه شده‌اند که هوش در انحصار هیچ نژاد و رنگی نیست و هر جایی بروید هم با آدم‌های بسیار فهمیده و فوق‌العاده باهوش و هم با آدم‌های بسیار احمق روبه‌رو می‌شوید؛ این هم تفاوت نمی‌کند در چه کشوری باشید. من بعدها به خاطر کارم که مشاوره بود به جاهای مختلفی سفر کردم. مثلا رفتم به جایی مثل گینه‌نو که نسل قبلی‌اش آدم می‌خوردند و در آنجا با آد‌م‌های باهوشی روبه‌رو شدم که برایشان واقعا یک تحسین فوق‌العاده‌ای داشتم و آدم می‌دید با چه انسان‌هایی در آنجا روبه‌رو می‌شود. اهل گینه‌نو بود و هیچ ایرادی هم نداشت.