فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری تهران در موضوع ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی گفت: متولی خاص کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و آنچه در برخی شهرداری‌های مناطق با عنوان ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی در حال انجام است بیشتر در حوزه رنگ آمیزی کیوسک‌ها خواهد بود؛ چرا که موضوع تغییر فیزیکی کیوسک‌ها هزینه‌بر خواهد بود و شکل فیزیکی آنها قبلا در مجموعه کلان شهرداری تهران تصمیم‌گیری شده بنابراین این ساماندهی شکلی است و نه محتوایی. او گفت: فروش دخانیات و مواد غذایی در کیوسک‌های سطح شهر تهران معضلی است که متاسفانه به مرور زمان و به واسطه کسب درآمد بیشتر یا زیاده‌خواهی برخی از کیوسک داران ایجاد شده است و امروز متاسفانه در این فضاها اقلام بسیاری به جز مطبوعات در حال عرضه است بر همین اساس به‌صورت متمرکز از منطقه یک برای انعقاد قرارداد جدید کیوسک داران تلاش خواهیم کرد با همراهی کیوسک داران فلسفه اصلی این کیوسک‌ها یعنی عرضه مطبوعات به‌طور کامل رعایت شود.او تاکید کرد: قطعا افرادی که از این حدود خارج و تخلف کنند و علاوه بر نشریات اقلام دیگری را عرضه کنند برای آنها جرایم سنگینی لحاظ خواهد شد و نهایتا اگر تمکین نداشته باشند مجبور به جمع آوری کیوسک خواهیم شد لذا امیدواریم در آینده نه چندان دور، شاهد این باشیم که کیوسک‌های سطح شهر به وظیفه اصلی خود یعنی عرضه مطبوعات کشور بپردازند.