این تندترین موضع‌گیری کانادا نسبت به آمریکا است. بعد از اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا ضمن وضع اقدامات تلافی‌جویانه، اعلام کردند که به سازمات تجارت جهانی شکایت خواهند کرد.  حالا واقعا باید کمی جدی‌تر فکر کنیم. ایران در برجام اشتباه کرد، متن را دقیق مذاکره نکرد و اعتماد بیخودی کرد. آلمان و فرانسه و انگلیس و ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی، و بعد هم کانادا، ژاپن و چین و خیلی کشورهای دیگر به‌عنوان اعضای کشورهای عضو معاهده تجاری آسیا-پاسیفیک یا کشورهای معاهده آب و هوایی پاریس یا «نفتا» که ترامپ به بهانه‌ای یکایک را رها کرد چطور؟  چرا به‌جای دیدن علت واقعی و ملامت دشمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می‌کنیم؟ نمی‌توانیم در تحلیل‌های خودمان، شرایط جدیدی را که همه جهان با ظهور این پدیده جدید مواجه است، نادیده بگیریم.