به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه آمده است، احتراما به پیوست نامه شماره ۱۶۶/ ص/ ۹۶ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۶ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد تقاضای صدور دستور ویژه جهت جلوگیری از بررسی تراکنش‌های مالی و حساب‌های اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت‌ها و مؤدیان مالیاتی حقوقی قبل از سال ۹۵ از سوی سازمان امور مالیاتی و لغو احکام صادره ایفاد می‌شود.

با توجه به بروز مشکلات متعدد برای این افراد و همچنین در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن لغو این دستورالعمل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد اقدام لازم معمول و از نتیجه اقدامات اعضای مجمع را مطلع فرمایید.