وی افزود: شرکت راه‌آهن در سال ۹۷ برای دستیابی به ترانزیت ۳ میلیون تن بار هدف‌گذاری کرده و به دنبال دستیابی به رکورد حمل ۵/ ۷ میلیون تن در مجموع بارهای بین‌المللی است. معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه‌آهن با اشاره به روند پیگیری توافق‌نامه‌های امضاشده در بخش حمل کالا گفت: صادرات یک میلیون تن محموله‌های نفتی و یک میلیون تن کلینکر سیمان از طریق راه‌آهن به ازبکستان در مسیر مطلوبی قرار دارد و انتظار می‌رود به‌زودی کار حمل آن آغاز شود. احمدی خاطرنشان کرد: با حمل این دو محموله از طریق خطوط ریلی ایران، ۲ میلیون تن به حجم بار صادراتی ریلی کشور اضافه می‌شود. وی با توجه به اهمیت حمل بارهای بین‌المللی نزد شرکت راه‌آهن از لحاظ سیاسی، استراتژیک و نظام بنگاه‌داری بیان کرد: به‌منظور گسترش فعالیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شرکت راه‌آهن و هماهنگی بیشتر با راه‌آهن‌های منطقه، تجار و صاحبان بار و نیز دستیابی به اهداف راه‌آهن در توسعه فعالیت‌های ترانزیت و گسترش کریدورهای بین‌المللی، اداره کل جدید بازرگانی بین‌المللی تاسیس شد.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه‌آهن در ادامه با اشاره به حضور شرکت راه‌آهن در نمایشگاه حمل‌ونقل که طی ماه گذشته در روسیه برگزار شد، تصریح کرد: نکته اصلی و قابل‌توجه، سوالات بی‌شمار بازدیدکنندگان و مسوولان کشورها از آخرین تصمیمات اتخاذشده و وضعیت راه‌آهن رشت-آستارا بود که بیانگر اهمیت این خط ریلی واقع در کریدور شمال-جنوب نزد صاحبان بار، شرکت‌های حمل‌ونقلی و دولت‌ها است. همچنین پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور راه‌آهن ایران و چهار شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی در راستای سیاست حضور راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک برای شناساندن ظرفیت‌ها و مزیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت ریلی از مسیر ایران، جذب فورواردرها و شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی به بازار ایران و ایجاد شراکت‌های جدید با فراهم‌کنندگان خدمات لجستیکی و حمل‌ونقلی، ارتباط مستقیم با مشتریان و صاحبان بار و نیز ارتقای فعالیت‌های تجاری ریلی راه‌آهن ایران در طول کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در مسکو برپا شد.