دوره پسارونق در بازار معاملات مسکن، به زمان «کاهش معاملات خرید آپارتمان ناشی از جهش قیمت» مربوط می‌شود که با کاهش حباب قیمتی است. در آن زمان و البته یک فصل منتهی به آن، فعالیت‌های ساختمانی در شهرهای بزرگ به دلیل شارژ انگیزه ناشی از تورم ملکی، در اوج است و در نتیجه سرمایه‌گذاری  در این حوزه در شهرهای بزرگ نیز در فاز رونق قرار دارد. اما در دوره‌ای که رونق معاملات مسکن به ایستگاه پایانی می‌رسد و رکود کامل بر خرید و فروش ملک حاکم می‌شود، هنوز موج تورم و جهش قیمتی، در شهرهای کوچک سرایت کامل پیدا نکرده و بنابراین در مناطق شهری کوچک، هم خرید و فروش خانه و هم فعالیت‌های ساختمانی نسبت به تهران، وضعیت بهتری دارد. این تفاوت فاز در بازار مسکن تهران و شهرهای کوچک، به خوبی در آمارهای رسمی منعکس شده است. در سال ۹۳ که سال بعد از رونق حداکثری معاملات مسکن در شهر تهران و همچنین سال بعد از سونامی ساخت و ساز در این کلان‌شهر است، طبق آمارهای رسمی، یک‌چهارم از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی کشور، در تهران انجام می‌شود. در سال ۹۳ سهم شهرهای کوچک از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی حدود ۳۳ درصد بوده است. با این حال در طول دست کم ۳ سال گذشته، به تناسب تعمیق رکود مسکن و ساختمان در بازار املاک شهر تهران سهم این کلان‌شهر از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی کاهش پیدا کرده و در بهار سال ۹۷ این سهم به ۲۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم شهرهای کوچک از پذیرش سرمایه‌های ساختمانی عوامل ساخت مسکن، از ۳۴ درصد در سال ۹۳ به ۴۰ درصد در بهار امسال افزایش یافته است. اگر چه طی سال‌های اخیر، رکود مسکن تهران و شهرهای بزرگ، بر فعالیت‌های ساختمانی سایر شهرها تاثیر گذاشته و در کل شهرهای کشور، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده اما تفاوت درجه رکود بین شهرهای بزرگ و کوچک، باعث این تغییر سهم‌ها شده است. به‌عنوان مثال در سال ۹۵ که مقطع زمانی اوج رکود مسکن در تهران به حساب می‌آید، میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران ۲۶ درصد افت می‌کند در حالی‌که میزان کاهش در شهرهای کوچک ۸ درصد بوده است. در این میان، اثر محرک بانکی ساخت و ساز در شهرهای کوچک به دلیل اختلاف ناچیز سقف وام‌ها در شهرهای مختلف اما اختلاف اساسی بین هزینه‌های ساخت در شهرها، به مراتب بیشتر از پایتخت و شهرهای با جمعیت بیشتر است. بهار امسال، سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کوچک ۲۶ درصد افزایش یافت اما این تغییر در تهران ۱۴ درصد بود.