اما ارقام ریز در ردیف پایین پلاک‌های شهری املاک، کمتر به چشم آمده یا توجه خیلی از شهروندان را تاکنون جلب نکرده است. در ردیف پایین پلاک‌های آبی رنگ ساختمان‌ها –اولین ردیف در زیر شماره اصلی پلاک- دو دسته اعداد از چپ به راست نوشته شده که با خط فاصله از هم جدا شده است. این ارقام، از چپ به راست، به ترتیب «شماره بلوک» و «شماره ملک» هر ساختمانی که پلاک روی آن نصب شده است را نشان می‌دهد. «شماره بلوک» و «شماره ملک» هر ساختمان، دو دسته اطلاعات طلایی در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود که هر شهروند تهرانی می‌تواند با وارد کردن این شماره‌ها در سایت سامانه استعلام طرح تفصیلی، از «کاربری» آن ملک و همچنین ضوابطی که شهرداری برای ساخت و ساز در آن ملک –در صورت تصمیم مالک به تخریب و نوسازی- تعیین کرده است، مطلع شود. سامانه طرح تفصیلی تهران، سال ۹۱ ازسوی شهرداری راه‌اندازی شد تا کاربری تک‌تک پلاک‌های ساختمانی را در یک فضای قابل دسترس برای همه اعلام و منتشر کند. این سامانه، در صورتی که شماره‌های ملک و بلوک یک قطعه ملکی در آن وارد شود، نوع کاربری به لحاظ قرارداشتن ملک در یکی از چهار پهنه مسکونی (R)، تجاری (S)، مختلط (M) و سبز (G) را به کاربر سامانه، در لحظه، اعلام می‌کند. قرار بود، هر شهروند ساکن تهران بتواند نسبت به جزئیات کاربری همه املاک موجود در شهر، از طریق این سامانه دسترسی داشته باشد تا از این طریق، امکان شهرفروشی (تغییر کاربری) و ارائه اضافه‌تراکم به املاکی که مطابق ضوابط از پیش مصوب، حد مشخصی برای ساخت و ساز دارند، سلب شود. اما عدم نیاز سامانه استعلام به شماره‌های ملک و بلوک، در عمل، مانع دسترسی عمومی به نوع کاربری املاک شده است. با این حال، شهروندان در مراجعه به یک ساختمان که قصد خرید آن را دارند، می‌توانند ادعای مالک آن ملک درباره «کاربری، تراکم و قرارداشتن در محدوده بافت فرسوده یا خارج از آن» را از طریق استعلام از سامانه طرح تفصیلی با استفاده از شماره‌های روی پلاک آن ساختمان، (استعلام اینترنتی با تلفن همراه)، صحت‌سنجی کنند. استعلام کاربری ملک با استفاده از ارقام کدپستی، به‌خصوص برای خرید آپارتمان‌های نوسازی که هنوز پایان‌کار برایشان صادر نشده است، از اهمیت برخوردار است. خریداران این نوع واحدها، می‌توانند با مقایسه وضعیت ظاهری ساختمان با اطلاعات دریافتی از سامانه، نسبت به تخلف یا عدم تخلف ساختمانی در آن بنا اطلاع پیدا کنند و از این طریق، با اطمینان و شناخت کافی، برای خرید ملک موردنظر خود اقدام کنند.