وی افزود: شعبه زنجان از ابتدای شهریور سال‌جاری مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی از قبیل ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت جهت مشتریان و واحدهای فعال در صنعت برق کشور در استان زنجان صادر کرده که از این جهت با رشد ۴۴۰ درصدی نسبت به اهداف تعیین شده در بین شعب بانک حائز رتبه دوم در صدور ضمانت‌نامه است. حیاتی ادامه داد: با توجه به اینکه استان زنجان به‌عنوان یکی از قطب‌های معدنی (سرب و روی) و صنعت برق کشور مطرح است این شعبه از ابتدای سال‌جاری نسبت به تامین مالی صنایع مذکور به مبلغ ۸۰۰ میلیاردریال اقدام کرده که اکثرا مربوط به صادرکنندگان عمده است. به گفته رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات، ۴۰ میلیارد ریال ارائه تسهیلات برای طرح ایجاد پایانه باربری بین‌المللی و خرید ۱۰ دستگاه کامیون سنگین جهت ارائه خدمات حمل‌و‌نقل بین‌المللی و همچنین تامین مالی ۸۳۰ هزار یورویی برای کمک به تولید صنایع بهداشتی از دیگر پروژه‌هایی به‌شمار می‌رود که شعبه زنجان در آن حضور داشته است.