به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، بر اساس این گزارش ایران در میان ۱۰ مبدایی جای دارد که بیشترین شمار مهاجران ماهر و متخصص را به دیگر نقاط جهان روانه می‌کند. مهم‌ترین مقصد نیروی کار ماهر و متخصصی که از ایران اقدام به مهاجرت می‌کنند، کشور کاناداست. بنا بر آمار بانک جهانی بیش از ۷۲ درصد از مهاجرانی که از ایران راهی کانادا می‌شوند از سطح بالای مهارت و تخصص برخوردارند. از سوی دیگر ایران مهم‌ترین مقصد مهاجرتی یکی از ۱۰ کشوری است که بیشترین مهاجران غیر ماهر و فاقد تخصص را به کشورهای دیگر گسیل می‌کنند. تنها ۱/ ۱ درصد از مهاجرانی که از افغانستان به ایران وارد می‌شوند واجد تخصص و مهارت کاری هستند. قریب به ۳ درصد از جمعیت جهان به‌عنوان مهاجر در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند که ۱۰ درصد از این افراد را پناه‌جویان یا نیروی کار فاقد ‌تخصص تشکیل می‌دهند. بر اساس اطلاعاتی که در گزارش بانک جهانی آمده است شکاف دستمزدها و فاصله جغرافیایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر پدیده مهاجرت اقتصادی ارزیابی شده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است تفاوت سطح دستمزدها در کشور مبدا و مقصد معمولا در شرایطی منجر به تصمیم مهاجرت می‌شود که میزان تفاوت دستمزدها بین دو کشور بیش از ۲۰ هزار دلار در سال است. از سوی دیگر انتخاب مقصد توسط مهاجران تحت تاثیر بعد فاصله نیز قرار می‌گیرد. بدین ترتیب که اغلب مهاجران غیر متخصص و پناه‌جویان کشورهای همجوار و نزدیک را به‌عنوان مقصد انتخاب می‌کنند، اما مهاجرانی که از سطح مهارت‌های بالاتری برخوردارند برای دستیابی به زندگی بهتر اغلب به کشورهای دورتری می‌روند.