بر اساس این گزارش، اطلاعات تارنمای TSETMC در حال حاضر نماد معاملاتی شرکت بانک ‌اقتصاد نوین‌ که با نماد «ونوین» در بازار اول «تابلوی اصلی» بورس فعال است به‌دلیل افشای اطلاعات با اهمیت در وضعیت ممنوع - متوقف قرار گرفت و با اعلام ناظر بازار سهام، بازگشایی نماد مذکور روز معاملاتی بعد به‌صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت انجام می‌گیرد.

همچنین آخرین وضعیت این شرکت در بازار سهام نیز نشان می‌دهد «P/ E» سهام این شرکت ۵۵/ ۲۲ مرتبه و «EPS» آن برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ به میزان ۵۱ ریال در صورت‌های مالی درج شده است. بنا بر این گزارش، ۵ سهامدار عمده بانک ‌اقتصاد نوین‌، شامل «سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با ۴۹۰/ ۹ درصد، سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر تهران با ۷۴۰/ ۸ درصد، به پخش با ۷۲۰/ ۸ درصد، تامین مسکن جوانان با ۵۲۰/ ۸ درصد و نوسازی و ساختمان تهران با ۷۸۰/ ۶ درصد» است