بیانیان افزود: بحث فناوری‌های نو در بازار بیمه جهان فراگیر شده و رو به گسترش است و بازار بیمه در ایران نیز ناگزیر به تغییر روش‌های سنتی و استفاده از فناوری‌های روز و فضاهای اینترنتی برای نوآوری و توسعه خدمات خود است.همچنین‌ هادی رئیس‌الذاکرین، عضو هیات‌مدیره و معاون توسعه بازار و فروش بیمه آرمان نیز گفت: پتانسیل ایجاد خلاقیت و نوآوری‌های جدید در صنعت بیمه وجود دارد. رویکرد بیمه آرمان نیز جذب نخبگان جوان و استفاده از فناوری‌های نوین برای خلق نوآوری در محصول و خدمات است. همچنین بیمه آرمان اولین شرکتی است که در این حوزه گام برداشته و انتظار دارد اهالی صنعت بیمه به‌ویژه نهاد ناظر از این حرکت حمایت کرده و توسعه صنعت بیمه را با ورود فناوری‌های نوین در قالب استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا رقم بزنند