با شروع موج گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها در شبکه‌‌‌های اجتماعی، چند ابهام و نگرانی اساسی از جمله وجود سهم‌‌‌خواهان از دو جناح رقیب مطرح می‌شود. از طرفی مردم نگران روی کار‌‌‌ آمدن بعضی از افرادی هستند که شاید از مسببان وضع موجود و بحران‌های فعلی کشور باشند و ایجاد شکل، تفکر و نگرشی نو را با چالش مواجه کنند. از طرف دیگر طرفداران جناح رقیب سعی دارند تا جایی که می‌‌‌توانند، حضور خود در چهاردهمین دولت ایران را تثبیت کنند.  با توجه به ریشه سیاسی مشکلات اقتصادی  که مهم‌ترین معضل کنونی کشور است ، انتخاب تیم اقتصادی دولت،‌‌‌ شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک‌مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در کنار وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت و وزیر امور خارجه، حساسیت بیشتری دارد. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان»‌‌‌ از سه‌اقتصاددان و استاد دانشگاه درخواست کردیم که راهکارهای بهینه انتخاب کابینه دولت را از دید خودشان به دکتر مسعود پزشکیان ارائه کنند.

1858756_300 copy