دو دستورکار مهم برای دولت چهاردهم

در مقابل سیاست‌های محرک عرضه بهترین راهکار برای مقابله با رکود تورمی هستند. رفع تحریم با هدف عادی‌سازی روابط تجاری و برطرف کردن موانع تولید، به‌عنوان شوک مثبت برای افزایش تولید و عرضه، شاید تنها درمان کم‌عارضه برای سرطان رکود تورمی است که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را درگیر کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع، نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اگر به فکر رفع مشکلات اقتصادی کشور عزیزمان هستند، بهتر است رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.