تجارت آزاد و ذی‌نفعان اقتصاد دستوری

فقط رتبه تجارت آزاد ایران ۱۶۵ از ۱۶۵ است و سایر شاخص‌ها هم تامل‌برانگیز. اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۶۰ سقوط کرده و‌‌‌ این امر یعنی اقتصاد شدیدا ذی‌نفعانه شده و سیاستگذاری نیز در ید ذی‌نفعان است. ذی‌نفع ارز ۴۲۰۰، ذی‌نفع تورم، ذی‌نفع انحصار، ذی‌نفع نرخ بهره حقیقی منفی، ذی‌نفع عدم‌واردات خودرو و لوازم‌خانگی و... . اقتصاد زیرساخت سیاست است و تغییر از رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ بسیار سخت است؛ همان‌گونه که مصر و آرژانتین و پاکستان نمی‌توانند از رتبه‌های خود تکان بخورند!