مهرداد بذرپاش در جلسه دریافت رای‌اعتماد خود از نمایندگان مجلس با اشاره به دشواری‌‌‌های بسیار در مسیر تامین منابع مالی برای ساخت یک‌میلیون مسکن، تلویحا به موضوع موفقیت‌‌‌آمیز نبودن این برنامه به لحاظ پیشرفت فیزیکی، تامین زمین، آورده متقاضیان و همچنین نقدینگی موردنیاز به میزان ۲۸۰۰‌هزار میلیارد تومان اشاره کرد. کارشناسان معتقدند، بذرپاش به‌درستی صورت‌مساله مربوط به موانع موجود در مسیر ساخت‌وساز یک‌میلیون مسکن را درک و آن را مطرح کرده است. آنها معتقدند در شرایطی که درک این مساله از سوی سیاستگذار مسکن بسیار مهم و مثبت ارزیابی می‌شود، لازم است در گام بعد تمام اقدامات موردنیاز برای جلوگیری از اجرای برنامه‌‌‌های انحرافی در این بخش به کار گرفته شود.

این در حالی است که دیدگاه‌‌‌های کارشناسی بر ضرورت تمرکز دولت و سیاستگذار مسکن بر محدوده‌‌‌های فرسوده شهری (بافت‌‌‌های فرسوده) و ساماندهی بازار اجاره از طریق راه‌‌‌اندازی بازار اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای در شرایط فعلی تاکید می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد کارشناسان به سیاستگذار مسکن این است که در شرایط فعلی که بحران تامین بودجه وجود دارد و عملا به دلیل تورم بالا، هزینه‌‌‌های ساخت به‌طور مستمر و با سرعت بالا در حال افزایش است و از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان توان تامین سهم آورده خود در پروژه‌‌‌ها را از دست داده‌‌‌اند، باید اقدام فوری و به‌موقع به‌منظور جایگزینی طرح فعلی با طرح‌‌‌های عملیاتی و امکان‌‌‌پذیر انجام شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت تمام توان خود در بخش مسکن را به دو حوزه نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده و همچنین راه‌‌‌اندازی بازار اجاره‌‌‌داری از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی برای ساخت و عرضه مسکن هرچند در مقیاسی محدودتر از ساخت یک‌میلیون واحدی، اختصاص دهد.