اینکه بازیگران عمده بورسی در چنین شرایطی باید چه نوع استراتژی در پیش بگیرند و رفتار آنها و خرید و فروش‌های صورت گرفته از سوی آنها بر چه اساسی باشد، از مسائل مهم این روزهای بازار است. بررسی‌های صورت گرفته در شرایط اخیر بازار سهام به ویژه بعد از تصمیمات اخیر شورای عالی بورس مبنی بر اعمال دامنه نوسان نامتقارن، نشان از آن دارد که حقوقی‌ها همچنان به خریدهای دستوری خود ادامه می‌دهند. به‌طوری‌که این گروه از سهامداران در مدت یک ماهه بهمن امسال، بالغ بر ۵هزار و ۸۳۰میلیارد تومان سهام به پرتفوی خود افزوده‌اند.  این درحالی است که برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند حقوقی‌ها در این چند وقت اخیر چندان نقش پررنگی نداشته و حمایت قابل توجهی از بازار به عمل نیاورده‌اند. البته مهم‌‌ترین علت چنین رفتاری را در ترس حقوقی‌ها عنوان می‌کنند و عقیده دارند که این عده از بازیگران بورس ترس از این دارند که امروز سهمی بخرند و فردا اجازه فروش آن را از سوی سیاست‌گذار بازار سرمایه نداشته باشند. به عبارت دقیق‌تر خرید دستوری و فروش بدون مجوز! البته باید تاکید داشت که تمامی سهامداران سوار یک کشتی هستند و هر چند که هر گروه از سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی با اهداف متفاوت سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما زمین بازی تمامی این دو گروه یکسان بوده و هر اتفاقی چه مثبت و چه منفی بر عملکرد این دسته از سهامداران تاثیرگذار خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند