شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت‌های جهانی سبدی از مواد غذایی اساسی را دنبال می‌کند، در ‌ماه اکتبر کاهش بسیار اندکی نسبت به ‌ماه گذشته داشته است. با وجود اینکه شاخص قیمت مواد غذایی نسبت به قله خود در مارس۲۰۲۲ کاهش یافته است، همچنان ۲‌درصد نسبت به اکتبر۲۰۲۱ بالاتر است.

شاخص قیمت غلات فائو در‌ ماه اکتبر نسبت به‌ماه قبل ۳‌درصد افزایش داشته است. قیمت جهانی گندم در این دوره ۲/ ۳‌درصد افزایش یافته است که عمدتا نشان‌دهنده نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با «ابتکار غلات دریای‌سیاه» و بازنگری کاهشی در عرضه ایالات‌متحده بوده‌است. قیمت‌های جهانی غلات سخت نسبت به ‌ماه قبل ۵/ ۳‌درصد افزایش داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. افزایش قیمت ذرت به دلیل کاهش چشم‌انداز تولید در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا همراه با شرایط خشک در آرژانتین و عدم‌اطمینان درباره صادرات از اوکراین، حتی بیشتر بوده‌است. قیمت جهانی برنج نیز در اکتبر نسبت به‌ماه قبل حدود یک‌درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت روغن‌نباتی فائو اما در این دوره ۶/ ۱‌درصد نسبت به‌ماه قبل و حدود ۲۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته کاهش داشته است. با وجود نگرانی‌ها نسبت به چشم‌انداز نامطلوب آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهوا در مناطق اصلی تولیدکننده، قیمت‌های جهانی روغن پالم نسبت به ‌ماه قبل کاهش داشته که به‌طور کلی تحت‌تاثیر ذخایر بالای در جنوب‌شرقی آسیا بوده‌است. در همین حال، قیمت جهانی روغن سویا و کلزا نیز به دلیل چشم‌انداز عرضه فراوان در ‌ماه‌های آینده کاهش یافته است، با این‌وجود قیمت جهانی روغن آفتابگردان، به‌دنبال افزایش نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به کریدور صادراتی اوکراین در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک، با افزایش نسبی همراه شد. فائو همچنین در تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین گزارش خود از عرضه و تقاضای غلات، پیش‌بینی خود از تولید جهانی غلات در ۲۰۲۲ را به ۲۷۶۴‌میلیون ‌تن کاهش داده که نشان‌دهنده کاهش ۸/ ۱‌درصدی نسبت به ۲۰۲۱ است، درحالی‌که پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی گندم در۲۰۲۲ به بیش از ۷۸۳‌میلیون ‌تن برسد، انتظار می‌رود تولید غلات سخت در سراسر جهان با ۸/ ۲‌درصد کاهش به ۱۴۶۷‌میلیون ‌تن برسد. تولید جهانی برنج نیز ۶/ ۵۱۲‌میلیون ‌تن پیش‌بینی شده‌ که ۴/ ۲‌درصد نسبت به بالاترین رکورد در ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

فائو همچنین مصرف جهانی غلات را با ۷/ ۰‌درصد کاهش نسبت به ۲۰۲۲-۲۰۲۱، حدود ۲۷۷۸‌میلیون‌تن در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است. ذخایر جهانی غلات نیز با ۲‌درصد کاهش، در پایان فصول۲۰۲۳ حدود ۸۴۱‌میلیون ‌تن پیش‌بینی شده‌است، همچنین طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نسبت ذخایر جهانی غلات به مصرف از ۹/ ۳۰‌درصد در سال‌گذشته به ۴/ ۲۹‌درصد در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ کاهش خواهد‌یافت.