هومن حاجی‌پور در گفت‌و‌گو با روابط‌عمومی اتاق تهران افزود: از این جهت، اتاق تهران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار عضویت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن ‌و ‌کشاورزی استان‌ها در کمیته‌های مذکور به‌عنوان اعضای اصلی و دارای حق رای شده است تا این نمایندگان بتوانند نظرشان را درباره تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان کنند و از حق کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها دفاع کنند. به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال متن درخواست اتاق تهران به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، این درخواست را ارائه کرده است که پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران مبنی بر حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.