در این بیانیه آمده است: اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تهران و سراسر کشور، اتاق‌هایی عضو محور هستند و بر پایه عضویت فعالان اقتصادی در آنها شکل گرفته‌اند. متاسفانه در چند دهه گذشته اعتبار بخشی به یک مجوز دولتی به نام «کارت بازرگانی»، سبب شده است که اصالت عضویت فعالان اقتصادی در اتاق به سوی این مجوز منحرف شود. ائتلاف برای فردا بر این باور است که اتاق، خانه همه فعالان اقتصادی است و باید تلاش کرد تا با حفظ استقلال اتاق از دولت، عضویت در اتاق را برای فعالان اقتصادی آسان و حضور آنها را در این نهاد، فراگیر کرد. در ادامه تاکید شده که این بیانیه با باور به اصولی تهیه شده که همه نامزدها و اعضای ائتلاف برای فردا پایبندی خود را به آن اعلام می‌کنند. این بیانیه تاکید دارد ائتلاف برای فردا، اعضا را مهم‌ترین سرمایه اتاق می‌داند و برای حفظ و افزایش این سرمایه، مجدانه برنامه‌ریزی و کار می‌کند؛ برای ارزشمند کردن عضویت در اتاق، به گسترش ارائه خدمات جدید و مطلوب و بهبود کیفیت خدمات کنونی خود می‌پردازد. همچنین مشکلات کسب و کار و هزینه‌های مبادله‌ اعضا را پایش و رصد خواهد کرد و رفع و کاهش آنها را وظیفه مهم خود می‌داند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ائتلاف برای فردا، برای استفاده اعضا از خدمات و ظرفیت اتاق، فرصت برابر فراهم و هرگونه شائبه تبعیض یا کاستی شفافیت را برطرف می‌کند. همچنین این ائتلاف همه‌ ابزارها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای تقویت پیوند دوسویه و سریع اتاق با اعضا به‌کار می‌گیرد. در همین حال تعامل بین اعضا برای کشف و بهره‌گیری ایشان از توانایی‌های یکدیگر را زمینه‌سازی و تسهیل می‌کند.

این بیانیه تاکید دارد: ائتلاف برای فردا، برای تبادل دانش و تجارب بین اعضای پیشکسوت و کارآفرینان جوان، فرصت فراهم می‌کند. همچنین برای تقویت مشارکت و توانمندسازی بانوان و جوانان تلاش و عضویت اعضا در تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک را ترویج و تسهیل می‌کند. در همین حال این گروه شرایط را برای حضور همه اعضا در اتاق، از حوزه‌های مختلف کسب و کار، برای طرح نظرات و خواسته‌ها و حل مشکلاتشان فراهم می‌کند.  ائتلاف برای فردا برای آگاهی از نظرات اعضا درخصوص اتاق، به‌صورت دوره‌ای و با استفاده از روش‌های علمی مبادرت به نظرسنجی می‌کند و با توجه به نظرات اعضا و در چارچوب منافع ملی، صدای رسا و صریح ایشان نزد ارکان حاکمیت خواهد بود. در این بیانیه تاکید شده است: ائتلاف برای فردا خود را متعهد به پاسخگویی به اعضا می‌داند و در این راستا از همه ابزار موجود و ممکن استفاده می‌کند. همچنین با بهبود مداوم جایگاه و برند اتاق، عضویت در اتاق را نزد افکار عمومی و فعالان اقتصادی ارزشمند می‌کند.