سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی از ۱۳میلیارد دلار گذشت

از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماه چهارم۲۰۲۳ بالغ بر ۱۱میلیارد و ۲میلیون دلار نزد بانک‌های خارجی و ۴۴۷میلیون دلار نزد موسسات مالی غیربانکی و بقیه نزد بخش‌های غیرمالی قرار داشته است. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از نگهداری ۶۲درصدی سپرده‌های خارجی ایران برابر با ۸میلیارد و ۱۹۴میلیون دلار در قالب یورو خبر داده است. سهم دلار ۴۱۴میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماه چهارم۲۰۲۳ نیز با افزایش ۱۶۰میلیون دلاری برابر با ۱۹درصد نسبت به سه‌ماه سوم ۲۰۲۳ به ۹۹۷میلیون دلار رسیده است.

تعهدات ایران نزد این بانک‌ها در سه‌ماه سوم۲۰۲۳ بالغ بر ۸۳۷میلیون دلار بوده است. از کل تعهدات ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی در سه‌ماه چهارم۲۰۲۳ بالغ بر ۵۰۱میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌ها بوده است. همچنین ۹۳۴میلیون دلار از تعهدات ایران در قالب یورو و ۹میلیون دلار در قالب دلار بوده است. بر این اساس مجموع مراودات مالی ایران با بانک‌ها و موسسات خارجی در سه‌ماه چهارم۲۰۲۳ بالغ بر ۱۴میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مراودات ۱۲میلیارد و ۸۳۲میلیون دلاری ایران در سه‌ماه سوم این سال رشد ۱۰درصدی برابر با یک‌میلیارد و ۳۰۸میلیون دلار داشته است. مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر «بازل» در سوئیس است و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهاربار در سال منتشر می‌شود. بانک‌های مرکزی ۶۳کشور دنیا عضو این موسسه هستند.