14 copy

به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 7ماه ابتدای سال جاری مبلغ 78/ 991هزار میلیارد تومان معادل 9/ 66درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 7ماه ابتدای سال جاری معادل 66/ 347هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 1/ 35درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 78/ 991هزار میلیارد تومان) است.  از 76/ 439هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1/ 79درصد آن (مبلغ 66/ 347هزار میلیاردتومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. با این حال اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد بخش خدمات دارای بالاترین سهم تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش در میان بخش‌ها بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش خدمات در 7ماه ابتدای سال جاری معادل 75/ 436 هزار میلیاردتومان بوده است که حاکی از تخصیص 44درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. بخش بازرگانی در رتبه سوم سهم‌های تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش قرار دارد؛ به‌طوری‌که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش بازرگانی در 7ماه ابتدای سال جاری معادل 31/ 111هزار میلیاردتومان بوده است. در رتبه‌های بعدی بخش کشاورزی و در آخر بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش را در میان بخش‌ها داشته‌اند. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی در 7ماه ابتدای سال جاری معادل 38/ 70هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 1/ 7درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند