سهم ۴۱‌درصدی پروژه‌های نفتی در جذب سرمایه‌گذاری

 این موضوع در ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا تار و پود اقتصاد ایران در بیش از ۱۱۰ سال‌گذشته که از کشف نفت در مسجدسلیمان می‌گذرد، با طلای‌سیاه عجین شده و اگرچه در سال‌های اخیر تلاش شده ‌بودجه‌جاری کشور از نفت فاصله بگیرد اما نقش این صنعت در پیشبرد اهداف اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی کشور با هیچ صنعت دیگری قابل‌قیاس نیست.  در واقع صنعت نفت در اقتصاد ایران از دهه‌۴۰ شمسی پیشران اقتصاد بوده و هر زمان که حال و روز نفت در کشور خوب بوده، اقتصاد نیز رشدهای خیره‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای را ثبت کرده و در مقابل هر وقت نماگر طلای‌سیاه نزولی شده‌است، همه ارکان اقتصاد و در راس آن تولید ناخالص داخلی را با بحران روبه‌رو کرده‌است، بنابراین می‌توان با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و توجه به نقش نفت در آن، تصویری از وضع سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت را نمایان کرد.