اسپینرها معمولا از سه شاخه سنگین تشکیل شده و یک بلبرینگ نیز دارد که در مرکز آن قرار گرفته است. کاربران برای غلبه بر مشکل تمرکز یا بی‌قراری، مرکز اسپینر را در دست می‌گیرند و شاخه‌های آن را به گردش درمی‌آورند. این اسباب بازی می‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم انتشار برای مقابله با انرژی عصبی یا استرس به کاربران کمک کند. ابزار دیگری که می‌توان از آن برای تحلیل نمونه خونی استفاده کرد، «سانتریفیوژ» (centrifuge) است که هنگام آزمایش نمونه‌های خون، نیروی گریز از مرکز را برای جداسازی پلاسما از سلول‌های خون به کار می‌گیرد. پلاسما حاوی پروتئین، ویروس و مواد دیگری است که حاکی از وجود بیماری هستند. با وجود این، استفاده از سانتریفیوژها زمانبر است و به یک منبع نیرو نیاز دارد؛ در نتیجه موجب می‌شود به کار بردن آن در کشورهای در حال توسعه یا دورافتاده دشوار باشد.