وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در حال حاضر طرح و برنامه‌های خوبی برای ایجاد قطب‌های دیتاسنتری در نقاط پر ترافیک شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت دارد، گفت: با ایجاد این قطب‌ها، توسعه دیتاسنتر در کشور سرعت گرفته و هزینه و زمان ساخت آنها به شدت کاهش خواهد یافت. قاسم‌زاده در ادامه افزود: در حال حاضر با فرض گرفتن یک درصد سهم بازار دیتاسنتر و خدمات ابری جهان در کشورمان، ۹۷ درصد از بازار دیتاسنتر و ۹۹ درصد از بازار خدمات ابری کشور دست‌نخورده باقی مانده و نیاز فراوانی به سرمایه‌گذاری در این دو حوزه راهبردی وجود دارد. به همین دلیل وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم تمرکز خود را بر رفع این کمبود قرار داده است. مدیرعامل افرانت تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح وزارت ارتباطات در مورد ایجاد قطب‌های دیتاسنتر و حمایت از بخش خصوصی، انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بدون نیاز به بودجه عمرانی دولت ایجاد خواهد شد.