آرشیو روزنامه شماره ۴۳۵۷ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۳۵۷

 • توسعه وابسته در ایران

  از دهه ۱۸۸۰ به بعد، به سبب بهبود سیستم حمل‌ونقل، ایجاد خطوط جدید تلگراف به اروپا، رفت و آمد کشتی‌های بخار در دریای خزر و خلیج‌فارس و به‌خصوص افتتاح کانال سوئز، تجارت ایران با اروپا چندبرابر شد. تقاضای پنبه، برنج، میوه، ابریشم و تریاک در اروپا، تاثیر مهمی در کشاورزی ایران گذاشت و زراعت محصولات نقدآور جای زراعت معاشی را گرفت. افتتاح سازمان‌های مالی دولت‌های بریتانیا و روسیه در ایران نیز به تجارت شتاب داد.
 • انگلیسی‌ها و شرکت نفت بختیاری‌ها

  نخستین شرکت استخراجی محدود نفت، عملیات استخراجی خود را به استخراج یک میل مربع از اراضی حوالی میدان نفتون انحصار داد. این محل که بعدا به مناسبت وجود یک آتشکده ویران در وسط آن، به «مسجد سلیمان» مشهور شد چراگاه ایل بختیاری و متعلق به عموم افراد ایل بود. عملیات شرکت مستلزم داشتن حق تصرف در آن ناحیه بود و سران بختیاری به آسانی به این کار حاضر نمی‌‌شدند.
 • قانون‌اساسی فرانسه

  ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ قانون‌اساسی فرانسه برای اجرا آماده شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی در این کشور و کل اروپا شدت گرفت. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به مشروطه شد. با این حال دوره مشروطیت دوام نیاورد و لویی شانزدهم در ۱۰ اوت ۱۷۹۲ عزل و جریان جمهوری‌خواهی چیره شد.
 • اعدام مشروطه‌خواهان

  سوم تیرماه سال ۱۲۸۷یک روز پس از به توپ بستن ساختمان مجلس شورای ملی خبر مربوط به اعدام میرزا جهانگیرخان شیرازی، ناشر صور اسرافیل، همچنین ملک‌المتکلمین و سلطان‌العلمای خراسانی از خطیبان و سخنوران مشروطه به گوش رسید که در میان بازداشت شدگان بودند و در باغ‌شاه اعدام شدند. براساس برآورد انگلیسی‌ها نزدیک به ۲۵۰ نفر در درگیری‌های تهران به‌دنبال به توپ بسته شدن مجلس توسط کلنل لیاخوف روسی و به دستور محمدعلی شاه قاجار کشته شدند.
 • نبرد مبارزان جنگل و انگلیسی‌ها

  نبرد مبارزان «جنبش جنگل» در گیلان با نیروهای اعزامی انگلستان که قصد داشتند بلشویک‌هایی را که به شمال ایران وارد شده بودند، سرکوب کنند از سوم تیر ماه ۱۲۹۷ آغاز شد. ژنرال دنسترویل، فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در شمال ایران در مورد خطوط اصلی سیاست آن دولت در ایران می‌نویسد: «به عقیده من نباید طوری رفتار کنیم که ایرانیان هوشیار شده، بفهمند با اینکه ما خودمان یک مملکت دموکراسی هستیم در مملکت آنها، ملاکین و سرمایه‌داران عمده را علیه نهضت دموکراسی تقویت می‌کنیم.»
 • روایت ناصرالدین‌شاه از دیدار با سلطان عبدالعزیز، امپراتور عثمانی

  ناصرالدین شاه به سال ۱۲۹۰ه.ق (۱۸۷۲ م)دراولین سفر خود به فرنگستان علاوه بر اینکه اروپا را در نوردید، در بازگشت به عثمانی نیز سفر کرد و مانند دیگر کشورها مورد استقبال سلطان وقت آنجا به نام سلطان عبدالعزیز قرار گرفت. ناصرالدین شاه در روز ۲۸جمادی الثانی ۱۲۹۰ با وی ملاقات و با روحیه طنزی که از قلمش می‌تراوید، سلطان را چنین توصیف کرده است:
 • گفته‌ها

  دموکراسی و رهاشدن مردم از سلطه حاکمیت‌های خودکامه بدون وجود زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی‌اش ممکن نیست و با ساقط کردن یک حکومت یا نهاد قدرت چیزی عوض نمی‌شود کما اینکه بعد از ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه آمد و فرمان مشروطیت را هم امضا کرد، اما دیدیم که چیزی عوض نشد.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر