با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط کرد وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و کالا موجود داشت که دولت بعد از آن استفاده کرد و آنچه در عرض این مدت خارج از عواید جاری به خزانه رسید مبلغی در حدود ۵۵۳ میلیون تومان بود است که از این مبلغ ۱۷۲/ ۴۵۳/ ۲۴۹ تومان برای کسر بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و بقیه برای کسر بودجه دولت و سرمایه بانک رهنی و کشاورزی و... به‌کار رفته است.»

مصدق، محمد(۱۳۷۲). خاطرات و تالمات مصدق. تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۲

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند