یک عامل تسریع‌کننده انقلاب مشروطیت گران‌شدن قند و شکر درایران، به‌خصوص پایتخت به علت جنگ ژاپن و روسیه بود. علاءالدوله(حاکم تهران) بدون توجه به علت گرانی که از خارج تحمیل شده بود چند تاجر از جمله سیدهاشم قندی را فلک کرده بود که بازاریان به روحانیون متوسل و اعتراض و اعتصاب و تحصن آغاز شد.‌ شاه در برابر اعتراض گسترده مردم و علما چاره‌ای جز تسلیم نداشت، پس به ناگزیر عین‌الدوله را از صدارت عزل و میرزا نصرالله‌خان را جایگزین او کرد. صدراعظم جدید در نخستین اقدام، مجتهدان را با احترام از قم به تهران بازگرداند و پس از چند روز مذاکرات میان متحصنین و دولت نتیجه داد. این فراز و فرود‌ها در نهایت در نیاوران به سرانجام رسید. اعلم‌الدوله ثقفی، پزشک مخصوص درحالی‌که‌ شاه در سایه یک درخت کهنسال در صاحبقرانیه بر زمین نشسته بود، فرمانی را خواند که با نام فرمان مشروطه در تاریخ ایران ثبت شده است. آن درخت اکنون تنها شاهد زنده این اتفاق مهم تاریخی است.