کمپانی هند شرقی هلند به مدت ۲۱ سال انحصار تجارت بین دماغه امید نیک در آفریقای‌جنوبی و تنگه ماژلان در آمریکای جنوبی را بدون رقیب در دست داشت و اقتدار خود را با ساخت قلعه‌ها نمایان می‌کرد. در آن موقع جنگ سختی میان بریتانیا و فرانسه درگرفت که هلندی‌ها از موقعیت استفاده کرده نفوذ خود را در جاوه اندونزی و مالزی بیشتر کردند. هلندی‌ها همچنین در مالاکا، ساحل مالابار هند، جزیره بورنئو و تنگه هرمز و بندر عباس در خلیج‌فارس پایگاه نظامی و تجاری ساختند. با این حال در پایان قرن هفدهم قدرت کمپانی به زوال نهاد. در سال ۱۷۹۸ این شرکت به‌دلیل زیان و ضرری که از جنگ هلند و انگلیس دید منحل شد.