نخستین جلسه رسمی مجلس در روز ۸ خرداد برگزار شد. ریاست مجلس هفدهم ابتدا در دست سیدحسن امامی بود که پس از مدت کوتاهی استعفا کرد و پس از او ابتدا سید ابوالقاسم کاشانی سپس عبدالله معظمی، ریاست مجلس را به دست گرفتند. ۸۱ نماینده به مجلس راه یافتند و انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها برگزار نشد. مظفر بقایی نماینده نخست کرمان، از تهران نیز انتخاب شده ‌بود. با انتصاب حسین فاطمی به وزارت خارجه، او از مجلس به هیات دولت رفت. آخرین جلسه رسمی مجلس هفدهم در روز ۱۸ تیر ۱۳۳۲ برگزار شد. پس از آن، ۵۲ تن از نمایندگان تا ۲۴ تیر استعفا دادند و مجلس از رسمیت افتاد. مصدق در ۵ مرداد رفراندومی برگزار کرد که در آن دو گزینه انحلال مجلس یا انحلال دولت مطرح شده بود. این رفراندوم در روزهای ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها برگزار شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، فضل‌الله زاهدی به فرمان شاه به نخست‌وزیری رسید و کابینه خود را در اول شهریور به شاه معرفی کرد. طی مجلس هفدهم حدود ۴۵ قانون به تصویب رسید. این مجلس ۲۸ آبان ۱۳۳۲ به فرمان شاه منحل شد.