کنسولگری از دو ساختمان شامل ورودی و عمارت اصلی تشکیل شده است. ساختمان ورودی بنا دو طبقه از آجر و اندود گچ و خاک ساخته شده و با لایه‌ای از رنگ زرد پوشیده شده است. ساختمان اصلی کنسولگری که به‌صورت عمارت کلاه فرنگی در وسط باغ قرار دارد، در دو طبقه با سازه آجری روی کرسی چینی به ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر و اندود گچ ساخته شده است که همانند نمای ورودی در بخش‌هایی از آن لایه‌ای از رنگ زرد روی اندود به‌چشم می‌خورد. محوطه باغ که با ترکیبی از آجر و سنگ فرش شده بود شامل تعدادی حوض، باغچه و جوی‌آب بوده وحیاط هم با دیوارهای آجری و سرچین سفالی محصور شده بود که درحال‌حاضر اثر چندانی از آنها باقی نمانده است نمای شمالی عمارت با بازشوهای هلالی متعدد و نماهای غربی و جنوبی با بازشوهای تخت متعدد از یکنواختی خارج شده‌اند.

- الهام مرادی

تاریخ و اقتصاد