بابک رضی منش در بازدید از واحدهای بی‌خطرسازی زباله‌های پزشکی تبریز، مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی و بیمارستانی را در حفظ سلامت عمومی و محیط‌زیست بسیار مهم ارزیابی کرد و از نظارت مستمر کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تبریز بر نحوه بی‌خطرسازی مراکز بیمارستانی و بخش خصوصی خبر داد.وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مسوولیت پایش اجرای دقیق مدیریت پسماند و فرآیندهای بی‌خطرسازی بر عهده وزارت بهداشت است، افزود: سازمان محیط‌زیست به‌عنوان ناظر عالی بر مدیریت پسماند پزشکی «بیمارستانی» نظارت مستمر دارد.

معاون فرماندار تبریز گفت: برابر قانون، مراکز درمانی تولیدکننده پسماند پزشکی، اعم از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز بهداشتی، مراکز تزریق، دندانپزشکی ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی موظف هستند پسماندهای نوک‌تیز و برنده را در ظروف سیفتی باکس و پسماندهای عفونی را در کیسه‌های زرد رنگ از طریق شرکت‌های ذی‌صلاح جمع‌آوری، حمل، بی‌خطر‌سازی و امحاء کنند.رضی منش در ادامه با بیان اینکه ماهانه ۱۹۲ تن در کلان‌شهر تبریز از بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی پسماند پزشکی جمع‌آوری می‌شود، افزود: ازاین میزان ۲۲ تن سهم مراکز درمانی بوده که توسط بخش خصوصی و سه شرکت ذی‌صلاح جمع‌آوری و در مراکز مدیریت پسماند پزشکی بی‌خطرسازی و به پسماند عادی تبدیل می‌شوند.