کلان شهر

  • مصوبه اجرای «LEZ» به کجا رسید؟

    دنیای اقتصاد: با وجود اینکه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در جلسه ۱۸ مرداد امسال خود اجرای طرح «LEZ» در هشت کلان‌شهر را تصویب کرد، اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.

بیشتر