برنامه پنجم توسعه

  • فرصت سرمایه‌گذاری

    مرتضی اصانلو / استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    امروزه یکی از دوشاخصه توسعه‌یافتگی علاوه بر GDP، مصرف سرانه کانی است. به طوری که مصرف سرانه کانی در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا حدود ۲۰ تن در سال است. پس از هوا، آب و غذا، کانی‌ها جزو نیازهای اولیه انسان تلقی می‌شوند.

بیشتر