بازدهی

 • پیش‌نگری رکود مالی با منحنی بازدهی

  متیو لئومبرونی
  «متیو لئومبرونی»، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد به خوانش منحنی بازدهی اوراق به مثابه معیار وقوع رکود مالی پرداخته است. در شرایط معمول اقتصادی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخه‌های کوتاه‌مدت است. تحت این شرایط منحنی بازدهی نرمال خواهد بود. منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی‌ به‌خاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازدهی بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاه‌مدت‌ دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصادی کشور است.
 • بازدهی امسال شاخص بورس ۹۰ درصد شد

  مهر: شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون با ۸۶ هزار و ۶۳۹ واحد افزایش معادل ۹۰ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
 • بازدهی فرابورس در نیمه اول سال به ۷۱ درصد رسید

  ایرنا: شاخص کل فرابورس در نیمه نخست امسال در جایگاه یک هزار و ۸۷۹ واحدی قرار گرفت و بازدهی آن به ۷۱ درصد افزایش یافت.
 • بازدهی امسال بورس به ۲۵.۴ درصد رسید

  ایرنا: شاخص کل بورس از آغاز امسال تا نهم اسفندماه با ۲۵.۴ درصد افزایش، به رقم ۹۶ هزار و ۸۶۰ واحد رسید.
۱

بیشتر