کحافظ

درآمد ماهانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در اسفند ماه امسال ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که نسبت به بهمن‌ماه ۹۹ رشد ۷/ ۲۲ ‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفندماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۷۷‌درصدی رشد پیدا کرده است. براساس داده‌های موجود میانگین فروش شرکت در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیارد تومان بوده که درآمد اسفند ماه شرکت ۲۷‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ احتساب می‌شود. میزان فروش شرکت در اسفند ماه چیزی در حدود ۳۵۰ هزار تن بوده این درحالی است که تولید شرکت در این ماه ۳۲۰ هزار تن بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۳۸میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۴۱‌درصد ثبت کرده است.

کپارس

در گزارش عملکرد یک ماه منتهی به اسفند ۹۹ درآمد ماهانه شرکت کاشی پارس  به ۴۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن‌ماه ۹۹ افزایش ۳۵‌درصدی را ثبت کرد. مقایسه فروش شرکت در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۰۲‌درصد افزایش یافته است. میانگین فروش ماهانه شرکت در سال ۹۹ در حدود ۲۷ میلیارد تومان بوده است که درآمد اسفند ماه شرکت ۵۴‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۳۶‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۶۴‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومان فروش داشته  که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۲۳‌درصدی را ثبت کرده است.

کسرا

درآمد ماهانه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در اسفندماه امسال ۱۹ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۹‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفندماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۴۸‌درصد افزایش یافته است. میانگین فروش این شرکت در سال ۹۹معادل ۱۶ میلیارد تومان بوده که درآمد اسفند‌ماه شرکت ۲۱‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد ماه اسفند شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. این شرکت ریالی و داخلی محور بیشترین میزان فروش خود را در ماه اسفند ثبت کرده است. مقدار تولید این شرکت در اسفندماه در حدود ۹۰۰ هزار تن بوده که از این مقدار چیزی حدود ۶۰۰  هزار تن را به فروش رسانده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹۲ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۸‌درصدی داشته است.

کترام

در یک ماه منتهی به اسفند ۹۹ درآمد ماهانه شرکت تولیدی کاشی تکسرام به ۲۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسید که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۱۱‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفندماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۴۲‌درصد رشد را ثبت کرده است. بیشترین میزان فروش شرکت در ماه اسفند ثبت شده  که به نوعی می‌توان گفت شاهد رکورد فروش در این ماه هستیم. میانگین فروش شرکت در سال ۹۹ حدود ۱۵ میلیارد تومان بوده که درآمد اسفند ماه شرکت ۳۷‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ به ثبت رسیده است. ۱۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از فروش شرکت مربوط به فروش داخلی و ۳ میلیارد و ۷۲۰ تومان مربوط به صادرات شرکت  بوده است. بیشترین فروش شرکت مربوط به محصول لعابدار سایز ۱۲۰×۶۰ است. میزان تولید شرکت در اسفندماه حدود ۳۵۰ هزار تن بوده که از این مقدار چیزی در حدود ۲۵۰ هزار تن به فروش رفته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۸۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۴‌درصدی ثبت کرده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند