خبر کوتاه copy

اکنون با ورود هوش مصنوعی باز هم همان صحبت ها شنیده می‌شود در حالی که ما معتقدیم هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار به حسابدار کمک می کند تا کارهای تکراری ، مشابه و کارهای پایه حسابداری را انجام دهد و حسابداران با آزادی بیشتر به امور تخصصی خود بپردازند ، بنابراین توصیه می‌شود  به استقبال هوش مصنوعی برویم و با این دستیار آشنا شویم و قابلیت های آن را فرابگیریم و از آن در ارتقا شغلی  در عرصه هایی که هوش مصنوعی توان ورود به آن را ندارد استفاده نماییم ، در غیر این صورت امکان هرگونه تهدیدی از سوی هوش مصنوعی وجود دارد.