آغاز طرح بازآفرینی شهری محله جامی اصفهان

به گزارش دنیای اقتصاد  در جلسه مربوط به طرح نوسازی و بازآفرینی محله جامی اصفهان که با حضور تیم مدیریت شهری منطقه یک برگزار شد با ییان اقدام‌های صورت گرفته در خصوص بافت فرسوده و عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مباحث مربوط به پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی محله جامی در منطقه یک شهرداری اصفهان مطرح و از نظرات و نحوه مشارکت معتمدان محل و ساکنان محدوده در تهیه، تحقق و بازبینی طرح بازآفرینی و مسائل پیشرو این محله قدردانی شد.

مدیر طرح بازافرینی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ضمن تشریح اقدامات پیشرو و ظرفیتهای ایجاد شده از طریق ضوابط و تشریح انها برای شهروندان نسبت به مشارکت شهروندان در تحقق بازافرینی تاکید نمود و بیان کرد: مزایا و تسهیلات خوبی از سوی شهرداری برای متقاضیان بازافرینی و نوسازی درنظر گرفته شده است که  تحقق آن به تنهایی از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر نیست ونیاز است تمام ارگان‌های اجرایی در این امر مشارکت کرده و مردم به عنوان صاحبان شهر اصل جدایی ناپذیر این مشارکت هستند.

سلمانی اظهار کرد: بازآفرینی محله جامی با اجرای همزمان ۵ پروژه خدماتی و نوسازی شهرداری اصفهان با جدیت در حال انجام است. وبه منظور جلب رضایتمندی و امیدآفرینی هر چه بیشتر شهروندان ساکن در این محدوده و جلب مشارکت و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در محله جامی در جهت تحقق برنامه‌های بازافرینی محله بر راه‌اندازی دفتر مشارکت محلی از طریق مدیریت شهری با محوریت شهروندان تأکید شد.