حسین ایمانی‌جاجرمی copy

در چنین شرایطی آگاهی از سازوکارها، تحولات و تاثیرات نهادها اقتصادی و تغییرات شاخص‌های آن یکی از ضروریات زندگی است. اقتصاد آن‌چنان در زندگی تنیده شده است که باید آن را به‌عنوان یک «دانش عمومی» تا یک «تخصص دانشگاهی» به رسمیت شناخت. جامعه ایران که درگیری دیرینه‌ای با بحران‌های اقتصادی دارد، ارزش دانش عام مرتبط با این حوزه را بسیار خوب می‌داند. از همین رو روزنامه‌ای مثل «دنیای‌اقتصاد» در جامعه ایران نقش مهمی ایفا می‌کند و به یک ضرورت مهم پاسخ می‌دهد. این روزنامه با دنبال کردن اخبار و تدوین گزارش‌های اقتصادی و جست‌وجوی پیوندهای اقتصاد با حوزه‌های دیگری همچون سیاست، جامعه و محیط زیست می‌کوشد تصویری از دنیای زنده اقتصاد را به خواننده ارائه دهد و برای او پیچیدگی‌های اقتصادی را معنا و ساده کند. جا دارد که وجود چنین روزنامه‌ای را قدر شناخت و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی توفیق بیشتر کرد.

صاحب‌نظر ارشد جامعه‌شناسی شهری