علاوه بر وجود حداقل سه نفر شریک حسابدار رسمی با شرایط مزبور به‌منظور تشکیل مؤسسه حسابرسی، ارایه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای با استفاده از کارکنان حرفه‌ای در رتبه‌های حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیر حسابرسی صورت می‌گیرد.

برای هریک از شرکا و مدیران حسابدار رسمی با کمتر از ۶ سال سابقه شراکت یا مدیریت حسابرسی و نیز بیش از ۶ سال سابقه شراکت یا مدیریت  حسابرسی به ترتیب حداکثر ۱۲ نفر و ۱۸ نفر کارکنان حرفه‌ای تحت پوشش پیش‌بینی شده است.

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران طبق مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب هیأت وزیران مجاز به انجام حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی (‌حسب مورد) در واحدهای ذیل هستند:

الف) شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها،

ب) شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

ج) شرکت‌های (دولتی) موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی،

د) شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده‌اند،

ﻫ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها، و

ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (‌فروش یا خدمات) آنها بیش از هشتاد میلیارد ریال (‌در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی‌های آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال است.

hesabdaran-8 copy

hesabdaran-9 copy

hesabdaran-10 copy

hesabdaran-11 copy

hesabdaran-12 copy

hesabdaran-13 copy

hesabdaran-14 copy

hesabdaran-15 copy

hesabdaran-16 copy

hesabdaran-17 copy

hesabdaran-18 copy

hesabdaran-19 copy

hesabdaran-20 copy

hesabdaran-21 copy

hesabdaran-22 copy

hesabdaran-23 copy

hesabdaran-24 copy

 

hesabdaran-25 copy

hesabdaran-26 copy

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند